Gesegmenteerd curriculum 14-15 jaar

Ons programma voor kinderen tussen 14 en 15 jaar is vooral gericht op het ontwikkelen van hun analytisch en logisch denken, het ontwikkelen van probleemoplossende vaardigheden en het ontwikkelen van digitale basisvaardigheden die nodig zijn voor de banen van de toekomst. Elementaire programmeerconcepten worden achtereenvolgens bestudeerd door een verscheidenheid aan benaderingen toe te passen en de progressiviteit in complexiteitsniveaus aan te houden. De kinderen doorlopen verschillende digitale projecten - ontwikkel een spel, mobiele applicatie en een eigen website, zodat ze kunnen leren door te oefenen. De verscheidenheid aan technologieën die we gebruiken en het streven naar volledigheid en voltooiing van projecten ontwikkelt zowel de flexibiliteit van denken als concentratie, focus en aandacht voor detail. Werken in kleine teams creëert een sociale omgeving, waarin beslissingen worden gevonden door actieve communicatie, en iedereen kan zijn sterke punten laten zien en zijn presentatie- en leiderschapsvaardigheden ontwikkelen.

Gesegmenteerd curriculum 14-15 jaar

Een deel van de niveaus in dit gesegmenteerde curriculum wordt mogelijk gemaakt door de Telerik Academy School.

Elk niveau heeft een lengte van 4 modules (16 weken) !

years old
Niveau 1

Iedereen kan ontwikkelaar worden

Geschikt voor studenten, geslaagd voor alle basisniveaus