Gesegmenteerd curriculum 12 - 13 jaar

Ons programma voor kinderen tussen 12 en 13 jaar heeft als primaire taak het ontwikkelen van hun analytisch en logisch denken en het ontwikkelen van probleemoplossende vaardigheden. Elementaire programmeerconcepten worden achtereenvolgens bestudeerd door een verscheidenheid aan benaderingen toe te passen en de progressiviteit in complexiteitsniveaus aan te houden. Tegelijkertijd doorlopen kinderen bij het ontwikkelen van een game, een mobiele applicatie en hun eigen website een aantal specifieke projecten en leren ze door te oefenen. De verscheidenheid aan technologieën die we gebruiken en het streven naar volledigheid en voltooiing van projecten ontwikkelt zowel de flexibiliteit van denken als concentratie, focus en aandacht voor detail. Werken in kleine teams creëert een sociale omgeving, waarin beslissingen worden gevonden door actieve communicatie, en iedereen kan zijn sterke punten laten zien en zijn presentatie- en leiderschapsvaardigheden ontwikkelen.

Gesegmenteerd curriculum 12 - 13 jaar

Een deel van de niveaus in dit gesegmenteerde curriculum wordt mogelijk gemaakt door de Telerik Academy School.

Elk niveau heeft een lengte van 4 modules (16 weken) !

years old
Niveau 1

Iedereen kan ontwikkelaar worden

Geschikt voor studenten, geslaagd voor alle basisniveaus